Fem servir internet per buscar informació de tota mena. Obrim el navegador (generalment Google) i plantegem la nostra recerca ... i en un breu espai de temps vam rebre milers, sinó milions, de resultats sobre el motiu de la nostra cerca. En els últims anys s'està imposant una tendència: utilitzar Internet per... Llegir +