marca

Marca (o si ho prefereixes branding) és un element vital de la teva imatge corporativa, de la imatge que es formen les persones amb les quals interactua el teu projecte o empresa (empleats, clients, prospectes, proveïdors, institucions públiques, entorn social).

La gestió de marca d'amaseme permet:

  • traduir la teva identitat corporativa (qui ets tu o la teva empresa) en imatge corporativa (com vols tu o la teva empresa ser percebuda pel seu entorn): naming, desenvolupament de logotip i identificador gràfic; manual de marca
  • construir una promesa de servei que integri els valors institucionals: presentació institucional, dossier de premsa, memòria anual ...
  • col.laborar interna i externament a crear la percepció de la teva marca que desitges en les persones que formen el seu medi (empleats, clients, proveïdors, mercat, institucions, societat en conjunt): plans de comunicació i màrqueting
  • desenvolupar materials de suport adequats a cada necessitat de comunicació (comercials, comunicacionals i institucionals): fullets, pàgines web, campanyes comercials i de comunicació.
  • formar l'equip humà de l'empresa (administratiu, comercial i de suport) perquè siguin part activa en el procés de desenvolupament de la teva imatge corporativa: cursos de gestió de marca, d'atenció telefònica, de com presentar millor ...

La marca és tot el que envolta el teu producte o servei i que l'identifica, el diferencia, ho fa únic. Amaseme és el teu soci de negoci capaç de desenvolupar-la.

Contacta amb Amaseme. Sabem com ajudar-te a crear, redissenyar o aplicar la teva marca de forma consistent.