Comunicacion impagos con IA

El seguiment i la comunicació amb deutors en cas d'impagament utilitzant intel·ligència artificial (IA) implica l'ús de tecnologies avançades per gestionar, automatitzar i optimitzar el procés de cobrament de deutes. Coneix com realitza AMASEME aquest procés i les eines utilitzades:


Procés de seguiment i comunicació amb deutors amb IA


Recull de dades:

 • Integració de sistemes: Utilització de CRM (Customer Relationship Management) i sistemes de facturació per recopilar dades sobre deutes pendents, historial de pagaments i comportament del client.
 • Anàlisi predictiva: Aplicació de models de machine learning per predir la probabilitat d'impagament i segmentar els deutors segons el risc.

Automatització de la comunicació:

 

 • Chatbots i assistents virtuals: Implementació de chatbots que es poden comunicar amb els deutors a través de múltiples canals (email, SMS, aplicacions de missatgeria).
 • Email màrqueting automatitzat: Ús de plataformes de correu electrònic màrqueting com Mailchimp o Sendinblue per enviar recordatoris personalitzats i programats automàticament en funció dels terminis de pagament i comportaments previs.

Personalització de Missatges:

 • Processament de Llenguatge Natural (NLP): Utilització de NLP per generar missatges personalitzats i empàtics que augmentin la probabilitat de resposta positiva del deutor.
 • Segmentació d'audiència: Adaptació del to i contingut del missatge segons el perfil del deutor, utilitzant dades històriques i segmentació basada en IA.

Monitorització i Seguiment:

 

 • Panells de control en temps real: Implementació de dashboards que permeten monitoritzar les interaccions amb els deutors i l'estat dels deutes en temps real.
 • Alertes automàtiques: Configuració d'alertes automàtiques per a l'equip de gestió de deutes quan es detecten canvis en el comportament de pagament o quan cal intervenció humana.

Optimització contínua:

 

 • A/B Testing: Realització de proves A/B en diferents estratègies de comunicació per identificar les més efectives.
 • Aprenentatge automàtic: Ús d'algoritmes d'aprenentatge automàtic per ajustar i millorar contínuament els missatges i les estratègies de cobrament basats en els resultats obtinguts.
   

Eines de seguiment de deutors amb IA

Plataformes de CRM:

 • Salesforce, HubSpot per a la gestió de la informació de clients i seguiment dinteraccions.

Chatbots i Assistents Virtuals:

 • ManyChat, Drift per a comunicació automatitzada a través de múltiples canals.

Email màrqueting automatitzat:

 • Mailchimp, Sendinblue per a enviament de correus electrònics programats i personalitzats.

Anàlisi Predictiu i Machine Learning:

 • TensorFlow, scikit-learn per al desenvolupament de models predictius que identifiquin riscos i segmentin els deutors.

Panells de Control i Monitorització:

 • Power BI, Tableau per a la visualització i monitorització en temps real de les dades i resultats de la gestió de deutes.
   

Beneficis de la IA en la Gestió de Deutes


Eficiència Operacional:

 

 • Reducció del temps i recursos necessaris per gestionar i recuperar deutes.
 • Automatització de tasques repetitives, permetent al personal enfocar-se en casos més complexos.


Millora a la taxa de recuperació:

 • Personalització i optimització de les comunicacions, augmentant la probabilitat de resposta i pagament per part dels deutors.
   

Monitorització i Anàlisi Continu:

 • Capacitat d'ajustar estratègies a temps real basant-se en dades i resultats obtinguts, millorant contínuament els processos.
   

Experiència del Deutor:

 • Missatges més empàtics i personalitzats, millorant la relació amb els clients i la percepció de lempresa.

La implementació d'IA en el seguiment i la comunicació amb deutors ofereix una solució eficient i efectiva per gestionar el cobrament de deutes, millorant tant l'eficiència operativa com l'experiència del client.

Vols automatitzar la comunicació i el seguiment de deutors en cas d'impagaments? Contacta amb AMASEME. Sabem com ajudar-te.