protección de imágenes

Els continguts web són part del teu capital intel lectual. Encara que la legislació sobre copyright protegeix la seva reproducció i tutela els teus drets com a autor, és pràcticament impossible evitar que qualsevol usuari descarregui tant teus textos com els teus imatges del teu espai web.

El mòdul de protecció d'imatges de amaseme et permet incorporar totes les imatges que insereixis a la teva pàgina web una marca d'aigua que les identifiqui com de la teva propietat. Amb això evitaràs que qualsevol que les utilitzi no pugui fer-ho fàcilment i que es vegi obligat a reconèixer el seu origen.
 

  

https://cirugiamanoinfantil.pibeca-dev.com/es/malformaciones/pulgar-corto-o-ausente-hipoplasia-del-pulgar

https://www.cirurgiaconservadoraanca.com/pt/anca-infantil/a-anca-normal-da-crianca-e-do-adolescente

La protecció d'imatges és una pràctica habitual en webs de metges i centres mèdics, que troben una fórmula per mostrar documents gràfics de la seva expertise mentre es protegeix / reclama la seva autoria (d'aquesta manera eviten que altres professionals de la seva especialitat utilitzin el seu material gràfic sense autorització prèvia).


Com s'incorpora la marca d'aigua

La incorporació de la marca d'aigua es realitza mitjançant programació:

  1. tu ens indiques quina imatge haurem d'utilitzar com a marca d'aigua (símbol de copyright i nom del teu projecte, un logotip, un imagotip ...)
  2. amaseme programa el mòdul de protecció d'imatges i l'incorpora a la teva web
  3. quan vulguis fer servir una imatge, la càrregues amb format jpeg. en l'àrea de "Continguts" del "Panell de Control" amb les característiques de mida desitjades i guarda la pàgina
  4. visualitza la pàgina web en un navegador i observaràs que la imatge carregada incorpora la teva marca d'aigua.

El nostre sistema et facilita la gestió de continguts i evita que hagis editar digitalment cadascuna de les imatges que publiquis a la teva web.ç

Contacta amb Amaseme. Sabem com ajudar-te a protegir les imatges que empris a la teva web.