Smartphones que ens ofereixen un món d'opcions de consum a l'abast de la nostra mà; Polseres que mesuren la nostra activitat corporal, l'exercici que practiquem i que calculen les calories que ingerim (si carreguem aquesta info a l'app del nostre smartphone), o el temps que dormim i la seva qualitat (registrable per la... Llegir +