fases BI Amaseme

Amaseme organitza el desenvolupament d'un projecte de Business Intelligence en diferents fases:

 1. Extracció de dades: El punt de partida és sempre l'aplicació de gestió que tingui cada client. Reunits amb el seu personal informàtic, definim el sistema idoni per a l'extracció d'informació per a complir amb les exigències de coneixement que defineixi cada client:
 • podem utilitzar i / o extreure dades de Microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL, etc.
 • podem importar dades d'arxius CSV, Excel, etc.
 • la periodicitat amb què s'extreuen les dades també la decideix el client (des d'una vegada al dia, fins extracció de dades en temps real.
 1. Definició de ràtios: Totes les organitzacions, sigui quina sigui la seva forma específica d'entendre el seu negoci, la seva xarxa comercial, la seva cultura empresarial ..., coincideixen en la necessitat de prendre decisions coneixent la informació correcta. Ens reunim amb el nostre client per conèixer a fons com es construeixen les ràtios a mostrar. Aquestes relacions es reuniran / de resumir en gràfics i panells visuals de comandament. Podem incloure un sistema d'avisos automatitzat que avisi per email davant canvis en límits de variables concretes ... Els límits són la imaginació i el pressupost.
   
 2. Gràfics i panells de control: Ajustem tots dos a la definició de mètriques / ràtios i de la política de perfils d'usuaris de cada organització. Són entorns adaptables a qualsevol dispositiu que permetin un accés 24/7/365 amb només un navegador web.
   
 3. Manteniment: Com ens vius que són, les organitzacions veuen evolucionar els seus entorns i les seves necessitats d'informació. Per aquest motiu, el nostre entorn BI és dinàmic: permet incloure totes les modificacions imposin les circumstàncies, amb les noves ràtios / variables que siguin necessàries en cada moment.

Contacta amb Amaseme i t'explicarem com podem ajudar-te a desenvolupar la solució de Business Intelligence que necessites.