El teu identificador gràfic diferència teva oferta de la dels restants competidors del teu mercat o sector d'activitat. I diferenciar ha estat útil des que en els antics camps de batalla va sorgir la necessitat de distingir els bàndols contendents, quan els artesans gremials van decidir indicar la seva activitat en l... Llegir +