Les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) són la fórmula mitjançant la qual les corredories d'assegurances retornen a la societat part del que han aconseguit en el seu si amb la seva activitat professional, contribuint, amb això, al benestar social. La Responsabilitat Social Corporativa englob... Llegir +