material para eventos y cursos

Organitzar jornades que actuïn de fòrums professionals nacionals i internacionals per compartir experiències amb els teus col·legues professionals és una tareja complexa. Els esdeveniments requereixen sovint de la col·laboració d'una agència especialitzada en la qual descarregar les tasques logístiques i de suport que tant de temps consumeixen.

En Amaseme, podem donar-te suport per a totes les tasques que requereix la celebració d'un esdeveniment professional:

  • seleccionar / negociar el lloguer d'una sala d'acord amb les necessitats de l'esdeveniment.
  • concertar condicions especials en hotels perquè s'allotgin els participants.
  • dissenyar activitats per a participants i acompanyants (visites culturals, sopar de gala, etc.).
  • confeccionar el programa de l'esdeveniment per a participants i acompanyants.
  • material de suport per a la celebració de l'esdeveniment: documentació i material específic.
  • suport d'àudio, vídeo, fotògrafs professionals, hostesses de suport.
  • etc.

També podem crear una web específcia per a les jornades que actuï de suport per al registre dels participants, reuneixi la documentació de l'esdeveniment i que els participants puedean utilitzar a posteriori per reunir informació sobre el mateix (documents presentats en les jornades, fotografies durant els actes oficials, informació sobre els particpants, etc.).

Contacta amb Amaseme. Sabem com ajudar-te.