22/09/2016

El canal web és part de les nostres vides. Va arribar per quedar-se, no és una moda. El ciutadà tipus, que també consumeix assegurances, disposa d'un telèfon intel·ligent connectat a dades, de forma més o menys permanent, analitza en internet les opinions sobre els hotels i restaurants abans de visitar-los; fa temps que adquireix bitllets d'avió i lloga cotxes sense acostar-se a una oficina física; i visita el seu banc l'imprescindible ... I és una tendència que ja és majoritària i no hi ha previsió que la seva força creixent vagi a decaure a curt o mitjà termini.

Web i Assegurances

En el nou mercat assegurador, les entitats asseguradores semblen ara més properes que mai, amb els seus app, la seva presència en xarxes socials i els seus canals de venda online; La banca tampoc perd pistonada i integra la seva oferta asseguradora en les seves plataformes de banca en línia que són utilitzades massivament pels seus clients ... què pot fer el corredor d'assegurances?

  • no pot perdre el tren web enfront dels seus competidors
  • ha d'acceptar el canal web com una nova oportunitat
  • prolongar la seva tradicional proximitat al client aprofitant les noves tecnologies

L'oportunitat consisteix a adaptar la seva metodologia de treball, portant la seva proximitat i tracte personalitzat al client a la nova plataforma web:

  • desenvolupant espais web en què mostri el seu catàleg de productes i serveis amb tota l'amplitud possible i que, gràcies a les webs responsive, seran còmodament accessibles als seus clients / visitants a través dels seus smartphones.
  • incorporant una àrea de notícies amb rerefons assegurador que siguin d'utilitat per als seus clients i visitants web, i replicándolas en perfils socials per potenciar la seva difusió.
  • creant en l'entorn web un "àrea privada" que informi de les circumstàncies de les seves pòlisses en vigor a cada client: venciments, garanties, situació dels seus sinistres, etc.
  • potenciant la seva proximitat amb els clients aprofitant les xarxes socials en les que els seus clients actuals i potencials tenen presència activa.
  • donant visibilitat, gràcies a la web i a les xarxes socials, a les seves activitats de responsabilitat social corporativa.
  • creant app per conèixer millor als seus clients és i aplicar aquest coneixement comercialment.
  • i fins i tot traslladant a l'entorn web l'activitat i evolucionant els processos de venda tradicionals a relacions recolzades fonamentalment a la web.

Cada corredoria ha de seleccionar, d'acord amb les seves circumstàncies, possibilitats econòmiques i la seva visió de futur, quins elements d'aquesta matriu d'oportunitats pot gestionar. L'objectiu: aprofitar l'entorn web per presentar la seva oferta de serveis i fidelitzar el client.

En Amaseme sabem com ajudar-te a fer aquest pas fonamental. Contacta amb nosaltres.

Segueix-nos a Facebook i Twitter!

Altres informacions relacionades que et poden interessar