Les entitats asseguradores i els comparadors dominen l'escenari de la venda d'assegurances en línia. Per a les corredories d'assegurances que volen competir en la intermediació en línia d'assegurances, el seu repte consisteix a oferir estructures de comercialització àgils i senzilles, alhora que potencien la proximitat digital als seus clients (aprofiten les oportunitats que permeten els mitjans digitals per aprofundir la seva tradicional coneixement i proximitat al client) potenciant la seva fidelització.

En l'entorn en línia el client també és el centre de referència i els seus anhels passen per disposar de:

  • plataformes de servei que permetin una experiència multidispositiu: poder accedir, contactar, interactuar amb la corredoria des dels seus smartphones, tablets o ordinadors en funció de les seves necessitats i disponibilitats de cada moment.
  • sistemes de contractació senzills, que permetin poques gestions administratives, i que tarifar els seus riscos fàcilment i, també, comparar entres les diverses opcions que els ofereixi la corredoria per assegurar els seus riscos,
  • sistemes que li permetin sol·licitar l'assistència del corredor en temps real
  • accés a la seva informació com a assegurats / prenedors d'assegurança: i si és possible a la mà i amb un clic
  • accés a notícies / informes que aportin utilitat a la seva experiència web, resolent dubtes, aportant solucions i millorant la seva experiència del web del corredor.

Quan el corredor en línia afegeix a aquests elements bàsics una estratègia de fidelització que li permeti aprofitar la seva capacitat de proximitat i suport tradicionals al client, i adaptar-la al nou canal en línia (web, xarxes socials, apps, plataforma internet), tanca una proposta de negoci capaç de competir en el nou canal onlin

En Amaseme sabem com ajudar-te a crear el teu corredoria en línia. Contacta amb nosaltres.

Altres informacions relacionades que et poden interessar