20/05/2017

Quan escriguis al teu web sobre els serveis que ofereixes al teu públic objectiu, cada vegada que opinis sobre l'actualitat al bloc, a l'explicar en una notícia les millores competitives que incorporen els teus nous productes d'empresa o quan comparteixis i comentis una notícia en els teus perfils de xarxes socials, has de pensar sempre en els usuaris / seguidors als quals van destinats els teus missatges i adaptar-los a ells:

  • Si el teu públic està compost per tècnics, el llenguatge que facis servir en escriure ha de ser tècnic perquè percebin que et dirigeixes a això.
  • Quan la teva publicació es destina al públic en general o a un col·lectiu molt ampli de possibles destinataris, heu de tenir present els diferents perfils dels teus possibles lectors i ajustar el teu estil.
  • I busca'ls en els canals / plataformes / xarxes socials en els quals són presents

Escriure per al teu públic objectiu t'ajudarà a que comprenguin millor el teu missatge i valorin la utilitat que els aporta, facilitant que el comparteixin i et beneficies de la capil·laritat de les xarxes socials.

Quin procés he de seguir en escriure?

  • Selecciona el tema o els temes sobre els quals va a tractar la teva publicació
  • Defineix el públic destinatari de la teva comunicació
  • Selecciona la plataforma que faràs servir per publicar-(el blog de notícies de la teva web, una newsletter de tercers, un mitjà digital patrocinat, els teus perfils en xarxes socials ... Seleccioneu el canal que utilitzi el públic objectiu per al qual estàs escrivint en aquest moment. Òbviament , podràs intentar ampliar l'efecte de la teva publicació compartint-la en altres plataformes ...
  • Prepara el teu article i la resta de materials que el compondran (fitxers annexos, imatges, infografies, enllaços a fonts, etc.). El conjunt ha de ser original i aportar valor al teu públic objectiu. La teva experiència també pot aportar alguna cosa a qui va a llegir el teu missatge.
  • Adapta la teva publicació a cada un dels canals que utilitzaràs per difondre-la aprofitant les seves diferències a favor del teu missatge

¿Quin lloc ocupa l'ajust SEO en el procés?

Segons la meva experiència, el SEO ha d'ocupar un lloc secundari quan t'enfrontes a un full en blanc amb l'objectiu d'aportar un contingut útil als teus seguidors / usuaris. Primer ocupa't en tenir construït el teu missatge. Un cop el tinguis desenvolupat és el moment de pensar en SEO, articular les paraules clau que més fan servir els teus usuaris en els motors de cerca perquè el localitzin, utilitzar-les bé en els teus textos i formar les etiquetes que et van a ajudar a referenciar adequadament les teves continguts.

Tingues present que un component important en l'èxit de la teva publicació és el social SEO, la capacitat de que els teus usuaris / seguidors comparteixin els teus continguts en els seus perfils socials perquè això qualifica molt positivament els enllaços que creguis cap als teus continguts.

És a dir, en pensar en SEO pensa en combinar posicionament web i social SEO perquè això permetrà que el teu projecte tingui encara més visibilitat en els motors de cerca: afegint al posicionament la capacitat d'arribar en xarxes socials seguidors / usuaris / fans que comparteixin els teus continguts i potenciïn la teva visibilitat i reputació web.

Altres informacions relacionades que et poden interessar