L'Internet de les coses i els canvis sociològics són vectors d'importants canvis en el sector assegurador segons el World Insurance Report 2016 presentat recentment per Capgemini:

  • Més informació que mai per gestionar: La gestió de volums creixents de dades generades per wereables i equips / màquines connectats permanentment a Internet i registrant informació de comportament del client
  • Clients més interactius: Els clients que han canvien la tradicional confiança en el mediador i l'accés a la informació a través de la cadena PC / Internet, cap ús de tots els canals de contacte / comercialització i especialment al mòbil i els social media (i que seran majoria entre la força de treball cap a 2020).
  • Nous competidors no-tradicionals: perquè els nous consumidors se senten còmodes comprant en canals no-tradicionals (gairebé el 24% dels nous consumidors estaria disposat a adquirir segurs d'una empresa tecnològica si aquesta entrés en el mercat assegurador).
  • Influència creixent dels canals digitals i social mitjana: amb capacitat d'influenciar a altres nous consumidors i als tradicionals amb les seves experiències i relacions amb el sector assegurador.
  • Integració de canals de venda / comunicació amb el client: mòbils, social mitjana són vies de comunicació que influeixen de forma creixent en les bones experiències asseguradores i que hauran de integrar-se en el mix de plataformes de servei del sector assegurador

Capgemini apunta que l'avanç de la tecnologia en la nostra vida quotidiana influeix en l'evolució de les necessitats i comportaments dels consumidors, augmentant les expectatives de més interactivitat amb els seus proveïdors de serveis asseguradors, sent aquesta una oportunitat per aprofundir les relacions, augmentar la publicitat de serveis i conèixer les necessitats del consumidor.

Així mateix, la tecnologia està variant l'escenari competitiu impulsant a explotar els volums creixents d'informació sobre els consumidors a fi de segmentar i seleccionar clients rendibles dels que conèixer els seus gustos i desitjos per oferir-exactament els serveis asseguradors que necessitin.

Mirar cap al futur exigeix ​​conèixer millor al client: saber què valora en cada moment de la nostra relació comercial, aprendre dels seus gustos per oferir experiències rendibles i adaptar-se al nou entorn tecnològic i de relacions.

Segueix-nos a Facebook i Twitter!

Altres informacions relacionades que et poden interessar